Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Sünnikuupäev : , Świerklaniec

Raportid – raportöörina Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-03-2020 A9-0047/2020 PE639.919v02-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORT ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-03-2020 A9-0044/2020 PE639.838v02-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg