Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Sünnikuupäev : , Świerklaniec

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg