Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - La France Insoumise (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Dijon

Suuliselt vastatavad küsimused Leila CHAIBI

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Euroopa energiasõltumatus ja USA õiguse eksterritoriaalsus

11-09-2020 O-000055/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg