Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - La France Insoumise (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Dijon

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Leila CHAIBI

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg