Nathalie COLIN-OESTERLÉ Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Les centristes (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Ollioules

Algus Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Aseesimees

BECA
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-IL
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
AFCO
Põhiseaduskomisjon

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E218
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09020
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex