Luis GARICANO Luis GARICANO
Luis GARICANO

Uueneva Euroopa fraktsioon

Aseesimees

Hispaania - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Hispaania)

Variraportöörina esitatud arvamus Luis GARICANO

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00 ECON
Siegfried MUREŞAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg