Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Juhatuse liige

Taani - Dansk Folkeparti (Taani)

Sünnikuupäev : , Bornholm

Algus Peter KOFOD

Liige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DANZ
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused DA

17-04-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien. Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile DA

17-04-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Dansk Folkepartis delegation deler forslagets bekymring om de socialt dårligst stillede, der også under covid-19 udgør nogle af de mest sårbare i vores samfund. Derfor er det naturligvis vigtigt, at der træffes de korrekte foranstaltninger, så de socialt udsatte bliver beskyttet og omfattet af nødvendige tiltag. 
Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at disse tiltag udelukkende bør træffes og styres af de nationale myndigheder, da social politik og social beskyttelse udelukkende er en opgave for nationalstaten og dens velfærdssamfund. 
Derfor stemte Dansk Folkeparti imod forslaget.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg