Peter KOFOD : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt