Kira Marie PETER-HANSEN Kira Marie PETER-HANSEN
Kira Marie PETER-HANSEN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Taani - Socialistisk Folkeparti (Taani)

Sünnikuupäev : , Frederiksberg C

Variraportöörina esitatud arvamus Kira Marie PETER-HANSEN

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg