Pietro FIOCCHI Pietro FIOCCHI
Pietro FIOCCHI

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Itaalia - Fratelli d'Italia (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Milano

Suuliselt vastatavad küsimused Pietro FIOCCHI

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg