Herve JUVIN Herve JUVIN
Herve JUVIN

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Rassemblement national (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , MALESTROIT

Algus Herve JUVIN

Liige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
D-IN
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Asendusliige

SEDE
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
DNAT
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Viimased tegevused

ELi majanduse taastamise pakett (arutelu) FR

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-038-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Vaktsiinid ja ravimid Covid-19 kontekstis (arutelu) FR

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-159-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg