Francisco GUERREIRO Francisco GUERREIRO
Francisco GUERREIRO

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Portugal - Independente (Portugal)

Sünnikuupäev : , Santiago do Cacém

Variraportöörina esitatud arvamus Francisco GUERREIRO

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) sõlmimise kohta

23-11-2020 BUDG_AD(2020)659004 PE659.004v02-00 BUDG
Valérie HAYER

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020) sõlmimise kohta

23-11-2020 BUDG_AD(2020)660106 PE660.106v02-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

ARVAMUS Euroopa andmestrateegia kohta

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Arvamus Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ARVAMUS kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg