Sarah WIENER Sarah WIENER
Sarah WIENER

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Austria - Die Grünen - Die Grüne Alternative (Austria)

Algus Sarah WIENER

Liige

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
DSCA
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Asendusliige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Viimased tegevused

Prosecution of NGOs in Greece EN

07-10-2020 E-005517/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Mandate on US trade negotiations and GMO risk assessment EN

30-06-2020 E-003852/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg