Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ : Algus 

Esimees 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Viimased tegevused 

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (soovitus) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) SK  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) SK  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Olukord Boliivias (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) SK  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt