Michal WIEZIK Michal WIEZIK
Michal WIEZIK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Slovakkia - SPOLU – občianska demokracia (Slovakkia)

Sünnikuupäev : , Martin

Algus Michal WIEZIK

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-IR
Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
DCAM
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
DAND
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Circumstances surrounding the EEAS’s Special Report on the Narratives and Disinformation around the COVID-19/coronavirus Pandemic EN

08-05-2020 E-002857/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kirjalikult vastatavad küsimused

RED II sustainability and greenhouse gas emission savings criteria EN

11-03-2020 P-001532/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg