Leopoldo LÓPEZ GIL Leopoldo LÓPEZ GIL
Leopoldo LÓPEZ GIL

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Hispaania - Partido Popular (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Caracas

Algus Leopoldo LÓPEZ GIL

Aseesimees

D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

Liige

DROI
Inimõiguste allkomisjon
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
PETI
Petitsioonikomisjon
D-BR
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
DMER
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Further cases of human rights infringements in Venezuela EN

20-10-2020 E-005687/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kirjalikult vastatavad küsimused

The deteriorating human rights and humanitarian situation in Cuba EN

14-10-2020 E-005618/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kirjalikult vastatavad küsimused

Välisagentide seadus Nicaraguas ES

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-139-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg