Leopoldo LÓPEZ GIL Leopoldo LÓPEZ GIL
Leopoldo LÓPEZ GIL

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Hispaania - Partido Popular (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Caracas

Algus Leopoldo LÓPEZ GIL

Aseesimees

D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

Liige

DROI
Inimõiguste allkomisjon
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
PETI
Petitsioonikomisjon
D-BR
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
DMER
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Weakening of democratic institutions and increased repression in Central America in response to COVID-19

EN

21-04-2020 E-002410/2020 Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg