Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Esimene aseesimees

Madalmaad - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Heerenveen

Algus Malik AZMANI

Liige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DMAG
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Õigus olla mittekättesaadav (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) NL

21-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Door technologische ontwikkeling en verdergaande digitalisering zijn we steeds makkelijker bereikbaar, en daar komt nu het vele vanuit huis werken nog bij. Dit brengt stress en extra druk met zich mee, en maakt de scheidslijn tussen werk en privé vager. De VVD vindt het daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over werktijden en bereikbaarheid. En dat betekent ook dat een werknemer de telefoon moet kunnen wegleggen, of uitschakelen, na werktijd. Maar dit kan voor ieder bedrijf, of werksituatie anders zijn. Hiervoor bestaat in de ogen van de VVD geen Europese blauw-druk. Dit rapport waar vandaag over is gestemd vraagt primair om nieuwe, extra, Europese wetgeving. De VVD is van mening dat bestaande Europese wet- en regelgeving voldoende houvast biedt voor regels rondom een goede werk en privé balans. Daarnaast moet er wat de VVD betreft op lidstaatniveau ruimte blijven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers hoe om te gaan met de balans tussen werk en privé. Daarom heeft de VVD vandaag tegen dit rapport gestemd. Niet vanwege het belang van het onderwerp, maar vanwege de oproep tot extra Europese wet- en regelgeving.

Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform (B9-0052/2021) NL

21-01-2021
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie omtrent de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD-delegatie steunt de oproep in de resolutie om belastingparadijzen aan te pakken, alsmede de wens tot meer transparantie in de totstandkoming van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD kan belangrijke onderdelen van de resolutie niet steunen, zoals het opgeven van unanimiteit bij besluitvorming over belastingdossiers en het automatisch aanmerken van een lidstaat als belastingparadijs indien de landenspecifieke aanbevelingen op belastinggebied onvoldoende worden opgevolgd. Daarnaast moet de discussie over een minimumniveau aan belastingen in OESO-verband worden gevoerd, zonder dat de Europese Unie op deze uitkomst vooruitloopt. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Portugali eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine (arutelu) EN

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-108-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine
Malik AZMANI
Malik AZMANI

Saidil EP NEWSHUB

Today is #InternationalHolocaustRemembranceDay. A day marked by sorrow and grief. It should remind us to be vigilant in the face of rising discrimination, hatred and antisemitism. It also reminds us we need a strong Europe that stands up our shared fundamental rights. https://t.co/LiFfijWhEu 

En terecht! Aanval op hen is een aanval op ons allen! In triest wat er gebeurt in ons mooie NL door een stelletje schorem! https://t.co/4gzbN6bWT1 

RT @DilanYesilgoz: Niet wegkomen met dagje schoffelen in het park, maar wat VVD betreft de cel in als je agenten, hulpverleners, journalisten en beveiligers aanvalt. Vanmiddag wet op tafel, met concrete voorstellen van Jeroen 👇🏼 https://t.co/uXrWuQapEC 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg