Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Esimene aseesimees

Madalmaad - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Heerenveen

Täiskogu aruteludes osalemine Malik AZMANI

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Portugali eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine (arutelu) EN

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-108-0000)

Komisjoni 2021. aasta tööprogramm (arutelu) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-128-0000)

Komisjoni 2021. aasta tööprogramm (arutelu) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-209-0000)

Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu) EN

16-09-2020 P9_CRE-REV(2020)09-16(3-028-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg