Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Itaalia - Lega (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Poggiardo

Algus Andrea CAROPPO

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
D-AL
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Asendusliige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
JURI
Õiguskomisjon
D-ME
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Saidil EP NEWSHUB

Domani ore 11.00 parteciperò, insieme ad altri colleghi eurodeputati, al DigitalDebate per trattare "La risposta europea al #Covid19". Come sempre cercherò di dare il mio contributo a sostegno dei cittadini e delle imprese del nostro territorio. https://t.co/j1FDQ2UEM7 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg