Pietro BARTOLO : Algus 

Aseesimees 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Kalanduskomisjon 

Asendusliige 

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Raportöörina esitatud arvamus 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta  
- PECH_AD(2019)641153 -  
-
PECH 
Raportöörina esitatud arvamus 

Kontakt