Pietro BARTOLO : Algus 

Aseesimees 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Kalanduskomisjon 

Asendusliige 

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt