Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Iirimaa - Independents for change (Iirimaa)

Sünnikuupäev : , Wexford

Raportöörina esitatud arvamus Mick WALLACE

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg