Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL

Liige

Iirimaa - Independents for change (Iirimaa)

Sünnikuupäev : , Wexford

Täiskogu aruteludes osalemine Mick WALLACE

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

ELi julgeolekuliidu strateegia (arutelu) EN

16-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-16(3-156-0000)

Olukord Iraanis (arutelu) EN

07-10-2020 P9_CRE-REV(2020)10-07(3-147-0000)

Euroopa kliimaseadus (arutelu) EN

06-10-2020 P9_CRE-REV(2020)10-06(2-179-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg