Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL

Liige

Iirimaa - Independents for change (Iirimaa)

Sünnikuupäev : , Wexford

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Mick WALLACE

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg