Alexander ALEXANDROV YORDANOV Alexander ALEXANDROV YORDANOV
Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Bulgaaria - Union of Democratic Forces (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , Varna

Suuliselt vastatavad küsimused Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Siseturu toimimine

11-10-2019 O-000032/2019 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg