Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Bulgaaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , Devin

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Atidzhe ALIEVA-VELI

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg