Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Madalmaad - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Rotterdam

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Liesje SCHREINEMACHER

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg