Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO
Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO
Hispaania

Sünnikuupäev : , Deleitosa (Cáceres)

Viies ametiaeg Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Palestiina Seadusandliku Nõukogu vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 08-03-2004 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 20-11-2003 / 04-03-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Safety at sea EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(2)

Third report on economic and social cohesion EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(10)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128