Christian SAGARTZ Christian SAGARTZ
Christian SAGARTZ

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Austria - Österreichische Volkspartei (Austria)

Sünnikuupäev : ,

Algus Christian SAGARTZ

Liige

DEVE
Arengukomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
JURI
Õiguskomisjon
D-AL
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
D-ME
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
D-ZA
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga (arutelu) DE

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-169-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg