Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Viies ametiaeg Michael GAHLER

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Aseesimees

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Leedu parlamentaarses ühiskomitees
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Leedu ühiskomisjonis

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon

Asendusliige

  • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on Enlargement : Progress report - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN

07-11-2002 A5-0371/2002 PE 320.209DEF AFET
Elmar BROK Jacques F. POOS Jürgen SCHRÖDER Michael GAHLER Luís QUEIRÓ Elisabeth SCHROEDTER Ioannis SOULADAKIS Ursula STENZEL Jas GAWRONSKI Jan Marinus WIERSMA Demetrio VOLCIC Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Arie M. OOSTLANDER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Kehtivuse kaotanud
Glenys KINNOCK Michael GAHLER Johan VAN HECKE Nelly MAES Pernille FRAHM
Algatatud : 25-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 157 - 06-05-2004

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg