Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Kuues ametiaeg Michael GAHLER

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Aseesimees

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon

Liikmed

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Arengukomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks
 • 18-01-2005 / 24-09-2006 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Finantsraamistiku 2007–2013 vahekokkuvõte

24-02-2009 AFET_AD(2009)418133 PE 418.133v02-00 AFET
Michael GAHLER

ARVAMUS Määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) demokraatlik kontroll ning saadud kogemused ja soovitused selle läbivaatamiseks

01-12-2008 AFET_AD(2008)409728 PE 409.728v02-00 AFET
Michael GAHLER

ARVAMUS Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt

12-09-2007 AFET_AD(2007)390579 PE 390.579v02-00 AFET
Michael GAHLER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg