Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Seitsmes ametiaeg Michael GAHLER

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Esimees

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Aseesimees

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika

16-12-2010 A7-0377/2010 PE452.510v03-00 AFET
Michael GAHLER

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

ARVAMUS Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi kosmosetööstuse poliitika – kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamine

24-09-2013 AFET_AD(2013)514674 PE514.674v02-00 AFET
Tarja CRONBERG

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta

22-11-2012 AFET_AD(2012)496418 PE496.418v02-00 AFET
Ioan Mircea PAŞCU

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta

10-07-2012 AFET_AD(2012)489360 PE489.360v02-00 AFET
Sampo TERHO

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Vastu võetud
Filip KACZMAREK Michael GAHLER Maria BADIA i CUTCHET Fiona HALL Catherine GRÈZE
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 05-07-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 05-07-2012
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2012)07-05(ANN-1)
Allakirjutanute arv : 398 - 05-07-2012

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg