Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Michael GAHLER

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Esimees

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Aseesimees

 • 07-07-2014 / 10-09-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 28-06-2017 / 21-11-2017 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud
Linda McAVAN Mairead McGUINNESS Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH Enrique GUERRERO SALOM Charles GOERENS Louis MICHEL Nirj DEVA Elmar BROK Michael GAHLER
Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 09-06-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Allakirjutanute arv : 404 - 10-06-2015

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg