Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Variraportöörina esitatud arvamus Michael GAHLER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

ARVAMUS 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

20-04-2020 AFET_AD(2020)646992 PE646.992v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg