Piotr
GADZINOWSKI

Täiskogu aruteludes osalemine - Viies ametiaeg Piotr GADZINOWSKI

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11