András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Kuues ametiaeg András GYÜRK

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungari)

Aseesimees

 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-03-2007 / 04-06-2007 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 08-09-2004 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa energiatarbijate õiguste harta

07-05-2008 ITRE_AD(2008)404466 PE 404.466v02-00 ITRE
András GYÜRK

ARVAMUS Kaubandus ja kliimamuutus

17-09-2007 ITRE_AD(2007)388576 PE 388.576v02-00 ITRE
András GYÜRK

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg