József SZÁJER József SZÁJER
József SZÁJER
Ungari

Sünnikuupäev : , Sopron

Kuues ametiaeg József SZÁJER

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 14-11-2004 / 14-02-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungari)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Inimõiguste allkomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-09-2004 : Välisasjade komisjon
 • 22-07-2004 / 11-10-2004 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 21-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Üldhuviteenused

13-06-2006 IMCO_AD(2006)372055 PE 372.055v02-00 IMCO
József SZÁJER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.