Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Belgia - Christlich Soziale Partei (Belgia)

Sünnikuupäev : , Malmedy

Variraportöörina esitatud arvamus Pascal ARIMONT

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS uue ringmajanduse tegevuskava kohta

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ARVAMUS tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg