Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Belgia - Christlich Soziale Partei (Belgia)

Sünnikuupäev : , Malmedy

Raportöörina esitatud arvamus Pascal ARIMONT

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Arvamus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

01-02-2021 REGI_AL(2021)680726 PE680.726v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ARVAMUS soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg