Liam
AYLWARD

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Seitsmes ametiaeg Liam AYLWARD

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Euroopa Liidu seisukoht ja kohustused mittenakkuslike haiguste ennetamist ja kontrolli käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel

13-09-2011 RC-B7-0488/2011

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ELi loomakasvatussektori kriis

08-11-2010 RC-B7-0605/2010