Liam
AYLWARD

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg Liam AYLWARD

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Kehtivuse kaotanud
Ashley FOX Liam AYLWARD Albert DESS Paolo DE CASTRO
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 15-03-2012