Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Sünnikuupäev : , Tata

Seitsmes ametiaeg Lívia JÁRÓKA

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungari)

Aseesimees

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 30-09-2009 / 26-03-2012 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Naiste õigused ühinevates Balkani riikides

04-04-2013 A7-0136/2013 PE502.079v02-00 FEMM
Marije CORNELISSEN

RAPORT Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011

05-03-2012 A7-0041/2012 PE478.338v02-00 FEMM
Sophia in 't VELD

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010)

20-09-2011 FEMM_AD(2011)467074 PE467.074v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Romade holokausti ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva kehtestamine

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Kehtivuse kaotanud
Lívia JÁRÓKA Mikael GUSTAFSSON Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Cecilia WIKSTRÖM
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 13-12-2012

Kirjalik deklaratsioon: Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus

14-12-2009 P7_DCL(2009)0071 Vastu võetud
Elizabeth LYNNE Michail TREMOPOULOS Lívia JÁRÓKA Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG
Algatatud : 14-12-2009
Tähtaeg : 25-03-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0146
Allakirjutanute arv : 381 - 25-03-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg