Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Sünnikuupäev : , Tata

Üheksas koosseisu ametiaeg Lívia JÁRÓKA

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Asepresident

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Parlament

Liikmed

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 02-07-2019 ... : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
  • 11-02-2020 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-09-2020 ... : Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg