Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Sünnikuupäev : , Tata

Algus Lívia JÁRÓKA

Asepresident

PE
Euroopa Parlament
Vastutusalad asepresidendina:
  • Auditi järelevalvekomitee esimees
  • Juurdepääs dokumentidele
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma liige
  • Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni liige

Liige

BURO
Euroopa Parlamendi juhatus
LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DPAP
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Asendusliige

BECA
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg