Béla
GLATTFELDER

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Béla GLATTFELDER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS CARS 2020: tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku Euroopa autotööstuse nimel

23-09-2013 INTA_AD(2013)514643 PE 514.643v02-00 INTA
Maria BADIA i CUTCHET