Inés
AYALA SENDER

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Olukord Liibüas (arutelu) ES

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-556-0000)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel ES

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-294-0000)

Põhjalikumad arupärimised (arutelu) ES

28-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-28(4-278-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) ES

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-403-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) ES

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-446-0000)

Olukord Alžeerias (arutelu) ES

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-888-0000)

Vee korduskasutamise miinimumnõuded (arutelu) ES

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-111-0000)

Vee korduskasutamise miinimumnõuded (arutelu) FR

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-127-0000)

ELi pettustevastase võitluse programm (arutelu) ES

11-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-11(1-064-0000)

Euroopa ühendamise rahastu loomine (arutelu) ES

11-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-11(2-753-0000)

Rongireisijate õigused ja kohustused (arutelu) ES

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-459-0000)