Inés
AYALA SENDER

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT sõjaväelise liikuvuse kohta

21-11-2018 A8-0372/2018 PE625.206v02-00 AFET
Tunne KELAM