Inés
AYALA SENDER

Raportid – raportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta

10-05-2017 A8-0194/2017 PE597.439v03-00 CONT
Inés AYALA SENDER Martina DLABAJOVÁ