Inés
AYALA SENDER

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: nõude kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade juurdepääsetavust

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Kehtivuse kaotanud
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 106 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta toetada ja soodustada noorte tööalast konkurentsivõimet Euroopa – Vahemere piirkonnas

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Kehtivuse kaotanud
Tokia SAÏFI Mariya GABRIEL Santiago FISAS AYXELÀ Lorenzo CESA Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA Inés AYALA SENDER Marielle de SARNEZ Ivo VAJGL María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Marie-Christine VERGIAT Fabio Massimo CASTALDO
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 88 - 25-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Kehtivuse kaotanud
Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Cătălin Sorin IVAN Daciana Octavia SÂRBU Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Norica NICOLAI Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN Inés AYALA SENDER
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa demograafilise tuleviku ning elanike vananemise ja rahvaarvu vähenemise probleemi kohta

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Kehtivuse kaotanud
José BLANCO LÓPEZ Francisco José MILLÁN MON Iskra MIHAYLOVA Jonás FERNÁNDEZ Dan NICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Enrique CALVET CHAMBON Rosa D'AMATO Isabella ADINOLFI Krzysztof HETMAN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Verónica LOPE FONTAGNÉ Inés AYALA SENDER
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 109 - 17-04-2015