Inés
AYALA SENDER

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Vueling EN

06-07-2016 E-005530/2016 Komisjon

Vueling EN

06-07-2016 E-005529/2016 Komisjon