Inés AYALA SENDER Inés AYALA SENDER
Inés AYALA SENDER
Hispaania

Sünnikuupäev : , Zaragoza

Kuues ametiaeg Inés AYALA SENDER

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 28-04-2005 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 20-02-2008 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 21-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon
 • 21-02-2008 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidus ja eeskätt Lõuna-Euroopas põllumajandusliku maa halvenemisega seotud probleemid ning nendele reageerimine ELi põllumajanduspoliitika vahendite abil

28-01-2009 ENVI_AD(2009)415292 PE 415.292v02-00 ENVI
Inés AYALA SENDER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

26-06-2008 TRAN_AD(2008)404723 PE 404.723v02-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

ARVAMUS Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava

03-06-2008 ENVI_AD(2008)405868 PE 405.868v02-00 ENVI
Inés AYALA SENDER

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Zaragoza harta ülemaailmne vastuvõtmine toetusavaldusena veeprobleemile

08-10-2008 P6_DCL(2008)0085 Kehtivuse kaotanud
Mikel IRUJO AMEZAGA Inés AYALA SENDER
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Allakirjutanute arv : 45 - 23-01-2009

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.