Dimitrios PAPADIMOULIS Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios PAPADIMOULIS

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Kreeka - Coalition of the Radical Left (Kreeka)

Sünnikuupäev : , Athina

Variraportöörina esitatud arvamus Dimitrios PAPADIMOULIS

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg